Hovedsiden
   

Nye

Løps og bygge regler 2017

 

Siden nedre aldersgrense er fra det året du fyller 7 år er det en ny ytre diameter på olabilens hjul. Den er satt til 65 cm. Da skal det være lettere for alle å skaffe hjul siden det er lett å få kjøpt 65 cm diameter sykkel hjul.

 

Fortsatt vil det være viktig å lage en olabil som er lav og bred. Husk det er viktig med trygge bremser.

 

Vi vil at alle biler skal ha en spoiler som går over hode på sjåføren (barna) slik at de ikke får en tung bil over seg ved velt

For å delta i NM 2017 må du være fylt / bli 7 år.

Aldersgrensen på lokale løp er det opp til de som arrangerer å bestemme.

  Årsaken er at vi ser at en del barn forandrer kjøreforståelse etter fylte 7 år!!!

Det første vi må se på er hva vi har lært av året 2004, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pog 16.  Vi har funnet ut at dere som arrangerer lokale løp må finne ut av hvordan dere vil ha det. Vi mener sikkerhet er alfa omega. Derfor vil lave og brede biler være å foretrekke. Bremser og styring + heldekkende klær er også en viktig detalj. Det er viktig at ikke løypa blir en risiko men moro og kjøre...

Det ble bestemt at vi fortsatt ikke innfører vekt begrensninger. Grunnen er at det ville bli for vanskelig å gjennomføre. Men vi opprettholder regelen om at det ikke er lov å tilføre olabilen kunstig vekt.

 

I henhold til løypetrasee er YTRE hjul diameter (Husk ytterkant dekk) satt til 65 cm.

 

Byggeregler 2017

 

HUSK AT DET ER DE FORESATTE SOM GODKJENNER AT BARNET FÅR DELTA!!!

 1. Olabilen skal være konstruert slik at den ikke kan være til fare for sjåfør eller publikum.
 2. Bilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer eller andre fremmedelementer stikkende ut som kan skade fører eller tilskuere.
 3. Bilens byggemateriale er valgfritt, men vi legger til at tre er det mest estetiske.
 4. Bilen bør konstrueres slik at førerens ben ikke kan komme mellom bakken og bilen, men vi ser også viktigheten med å kunne sette bena ned til bakken (Du bestemmer selv, men pass på)
 5. Bilen skal være utstyrt med effektiv og lettbetjent brems. HER MÅ DET TESTES AT DE VIRKELIG VIRKER!!! husk at fotbremser er best.
 6. Styresystemet skal være av slik art at bilen kan kontrolleres enkelt og trykt  fra ”cockpit”. TAUSTYRING er ikke å anbefale da bilen lett velter.
 7. Bilens frigang over bakken bør ikke overstige 20% av bilens totale høyde.
 8. Type hjul er valgfritt men må monteres forsvarlig og ha en max ytre diameter på 65 cm.
 9. Bilen skal ha 4 hjul, og det må være nesten lik hjulavstand på for og bak aksling.
 10. Bilen bør / skal ha en eller annen form for veltebøyle slik at nakke og hode er skjermet ved velt.
 11. Alt av bilens ”ekstrautstyr” skal være solid fastmontert. Det er ikke tillatt og lage bilen kunstig tung. 
 12. Sjåføren skal ha hansker, hjelm under løp og testkjøring. Vi anbefaler også heldekkende tøy


Voksne arrangører skal ha ansvar for:

 1. Kontroll av startordningen i begge klassene (Hoveddommer)


 2. Sikkerhetssjekk av alle Olabilene. Foreldre godkjenner løypa (sikkerhetssjef)


 3. Test kjøring, senest 30 minutter før start (sikkerhetssjef)


 4. Start flagg hvis det er ønskelig (Starter / sikkerhetssjef)


 5. Olabilene i rett ordning til start (starter)


 6. Hjelpefører med ulykker, skader (Helsepersonell)


 7. Tidtaking, protokoll, prisutdelning 


 8. Utdelning av eventuelle ekstrapriser.


 9. Anvisning av publikum langs banen.


 10. Medhjelpere till sikkerhetssjefen (Få Olabiler til start)


 11. Observere! Se til at alle førere får en rett start!


Innspill og meninger mailes inn her

 

 


 

Tilbake til Hovedsiden

 

Copyright 2003-2017 Olabil.no  All rights reserved.
Webmaster / Ansvarlig for nettsiden: Terje Skaug,  E-post:
post@olabil.no
Webdesign:
EMCO v/Erik Fjeld